lördag 10 februari 2018

Mötesplanering 17/2-22/3 2018


Onsdagar kl.19.00 Bibelläsning och Bön.

Lördag den 17/2 kl.18.00 Cafemöte med Anita och Tomas Granat.
Söndag den 18/2 kl.11.00 Predikan Mathias Ivarsson.
Torsdag den 22/2 kl.10.15Kvinnosamling på Cafet.

Tisdag den. 27/2  kl.18.30 T.F.S. årsmöte i Betania Rönnäng.
Torsdag den 1/3 kl.15.00 Bibelläsning på Cafet.
Söndag  den 4/3 kl.11.00 Predikan, Rune Färdigh, H.H.N. Församlingsmöte.

Torsdag den 8/3 kl.10.15Kvinnosamling på Cafet.
Söndag den 11/3 kl.11.00 Anita och Tomas Granat.

Torsdag den15/3 kl.15.00Bibelläsning på Cafet.
Söndag den 18/3 kl.Predikan Roland Flyckt.

Torsdag den 22/3 kl.10.15Kvinnosamling på Cafet.
Söndag den 25/3 kl. 11.00 Predikan Mathias Ivarsson.

Torsdag den 29/3 kl. 19.00Getsemanestund, H.H.N. Roland Flyckt.
Långfredag den 30/3 kl..11.00 Predikan, Marie Nordvall.
Påskdagen  den 1/4    kl.11.00. Predikan, Rune Färdigh.

Torsdag den 5/4 kl.10.15Kvinnosamling på Cafet.
Söndag den  8/4 kl. 11.00 Predikan, Rune Färdigh,H.H.N. församlingsmöte.

Torsdag den 12/3 kl.15.00Bibelläsning på Cafet.

torsdag 4 januari 2018

Mötesplanering 14 januari -15 februari 2018

Söndag den 14/1 kl.11.00  Missionsmöte med Lennart Andersson,
                                            Offer för Barnsamariten.
15-20/1 kl.19.00 Bönevecka, vi ber särskilt för
Måndag Tjörn.
Tisdag.   Åstol.
Onsdag. Missionen.
Torsdag  Församlingen.
Fredag.   Sverige.
Lördag.   Israel.

Söndag  21/1 kl.11.00 Predikan,  Rune Färdigh.
Torsdag 25/1 kl.10.15 Kvinnosamling på Cafet.

Söndag. 28/1 kl.11.00 Predikan, Stefan Larsson
Torsdag. 1/2   kl.15.00. Bibelsamtal på Cafet.

Söndag.  4/2. kl.15.00 Församlingens Års och administrationsmöte,
                                        H.H.N. Ta med fika.
Torsdag. 8/2. kl.10.15. Kvinnosamling på Cafet.

Söndag. 11/2kl.11.00  Predikan, Rune Färdigh.
Torsdag.15/2  kl.15.00 Bibelsamtal på Cafet.